SZKOLNY OŚRODEK KARIERYSzOK to informacje o możliwościach i kierunkach dalszego kształcenia.
SzOK to informacje o Twoich preferencjach zawodowych.
SzOK to początek drogi do odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.
SzOK to informacje o rynku pracy.
SzOK to droga do poznania podstaw prawa pracy.
SzOK to pomoc dla rodziców zainteresowanych przyszłością swoich dzieci.
SzOK to wsparcie dla nauczycieli i wychowawców.
SzOK to Twój drogowskaz do sukcesu zawodowego.
SZOK TO TY I TWOJE MOŻLIWOŚCI!I. SZKOLNY OŚRODEK KARIERY REALIZUJE NASTĘPUJĄCE CELE:

 • poznanie możliwości kształcenia,
 • rozwijanie własnych uzdolnień, umiejętności i zainteresowań,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystania ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 • nabywanie umiejętności planowania indywidualnej kariery edukacyjnej i za-wodowej oraz realizowania celów życiowych,
 • uzyskanie informacji o rynku pracy,
 • kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
II. PRZYKŁADOWA TEMATYKA ZAJĘĆ Z UCZNIAMI:

 

 1. Określenie predyspozycji, zainteresowań, umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej osoby.
 2. Analiza rynku pracy, drogi kształcenia zawodowego, drogi kariery zawodowej, zawody.
 3. Sposoby zdobywania informacji o rynku pracy (urząd pracy, analiza ogłoszeń o pracę, kontakty z agencjami pośrednictwa pracy).
 4. Oczekiwania pracodawców wobec pracowników, zawody przyszłości.
 5. Przygotowanie dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy.
 6. Przygotowanie się do rozmów z pracodawcą, zasady prowadzenia korespon-dencji.
 7. Prawa pracownika.
III. SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY:


Uczniów w celu:

 • udziału w programach edukacyjnych,
 • nawiązania współpracy z wyższymi uczelniami,
 • promowania naszej szkoły,
 • uczestniczenia w spotkaniach na temat aktywnego poszukiwania pracy, wyboru kierunku, kształcenia po ukończeniu szkoły ponad-gimnazjalnej, rozwoju przedsiębiorczości.Rodziców do:

 • zaprezentowania swojego zawodu,
 • podzielenia się własnym doświadczeniem,
 • uczestniczenia w naszych przedsięwzięciach.Nauczycieli do:

 • włączania się w realizację podejmowanych przedsięwzięć,
 • wykorzystania na zajęciach lekcyjnych zgromadzonych materia-łów i programów SzOK-u.MK

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2019
 

Perspektywy 2016

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka