SZKOLNE KOŁO - POLSKI CZERWONY KRZYŻSzkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przy CKZiU liczy 18 uczniów.

Pracą SK PCK kieruje mgr Zofia Krasicka – nauczyciel dyplomowany przysposobienia obronnego i historii.

Głównym celem pracy koła jest propagowanie idei humanitarnych w środowisku szkolnym i lokalnym, zasad działania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego.

Młodzież skupiona w kole niesie pomoc ludziom najbardziej potrzebującym w formie organizowanych zbiórek żywności
(w miarę potrzeb).

Prowadzona jest akcja antynikotynowa, antyalkoholowa i antynarkotykowa w formie pogadanek na zajęciach, projekcji filmów, plakatów itp.

Jednym z głównych zadań jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy poprzez organizowanie szkoleń, pokazów np. z okazji „Drzwi otwartych szkoły” przygotowanie instruktorów na lekcje przysposobienia obronnego. Ważnym zadaniem jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i organizowanie akcji oddawania krwi przez starszą młodzież.

AGB

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
August 2022
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka